Mars-Neptunus

Advertenties

HET ASPECT MARS-NEPTUNUS IN DE ASTROLOGIE

Wanneer de planeet van de energie een aspect maakt met de planeet van het geloof, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt vrijwilligerswerk doen (vanuit een ideaal of geloof), je kunt je energie verspillen en/of drugs gebruiken en je kunt verborgen activiteiten ontplooien. Als niemand ziet wat je doen, zou het kunnen zijn dat je inderdaad niets doet:). Wanneer je handelt vanuit een geloof, droom, ideaal of fantasie kun je jezelf in gevaar brengen. Daarom staat hier het voorbeeld van de idealistische Graaf van Egmont, de ‘graaf zonder hoofd’.

INTO THE WILD

Ik heb een ander mooi voorbeeld op Astropost gezet (volg de link). De hoofdpersoon van de film ‘Into the wild’ (Chris McCandless) had een exacte driehoek tussen Mars en Neptunus. Hij geloofde in de natuur en vertrok de wildernis in om er nooit meer uit te komen. Vrij vertaalde quote:

Mars driehoek Neptunus is belangrijk in de horoscoop van Chris mcCandless. Het is het meest exacte aspect. (…) Meer nog: dit aspect is tussen twee belangrijke planeten. In zijn horoscoop is Neptunus belangrijk omdat deze voor de zon opkomt (spotlights op idealen, dromen en illusies). Mars staat in Vissen (een teken dat bij Neptunus hoort).

De combinatie van Mars en Neptunus wordt herhaald in de transits en progressies van het belangrijke moment waarop hij van huis wegging. Dat transit gold gedurende de gehele odyssey.In juni 1990 was Neptunus in de 14de graad van Steenbok. In december eveneens. In september 1991 was de retrograde Neptunus opnieuw in deze graad.  Mars stond progressief in de 14de graad van Ram, dus in een exact vierkant.*)

Je zou kunnen stellen dat de oorspronkelijke positieve idealistische inslag en drijfveer (Mars – Neptunus) negatief uitpakte toen transit Neptunus vierkant progressieve Mars kwam te staan.

HOROSCOOP GRAAF VAN EGMONT

Als er in de geboortehoroscoop een bepaald aspectverband is, dan is het effect van een soortgelijk aspect in transit of progressie sterker dan gewoonlijk. In dit bericht gaat het om het aspect Mars oppositie Neptunus in de radix (de geboortehoroscoop) en transit Neptunus oppositie progressieve Mars in het jaar van de dood van de graaf. Dit aspect tussen Mars en Neptunus (naïef zijn) plus de Zon vierkant Saturnus plus cultuur, historie en positie was desastreus voor de Graaf van Egmont. Nota bene: Neptunus was in die tijd nog niet eens ontdekt!

Iedereen kent wel het verhaal van de Graven van Egmond en Hoorn (Egmont en Horne) die hun hoofd letterlijk verloren door toedoen van Alva en de Spaanse koning (dezelfde die we in ons volkslied nog eren). De graven waren brave katholieken maar werden niettemin het slachtoffer van vervolging. Nu ik de Tudors heb gezien verbaast mij hun lot minder. Het was een rauwe tijd. Toch kun je je afvragen of er tekenen aan de wand waren op de geboortedag, of in de progressies en transits van de Graaf van Egmont, van wie we alleen zijn geboortedag weten.

Toen hij werd geboren stond de Zon in het astrologische teken Schorpioen en de Maan in Kreeft of Leeuw.  Mars rees voor de zon uit. Dat is tekenend voor een strijdbaar iemand. Mars staat oppositie Neptunus. Als je leest wat Cafe Astrology zegt over dit aspect;

“Your imagination is so powerful that it can be hard to trust your instincts. You easily imagine things going wrong, just as you easily fantasize about good things!”

Dan begrijp je dat naief zijn een rol speelde bij zijn noodlot. Voeg dat maar eens bij de moed van de Zon in Schorpioen en de daadkracht van de voorop lopende Mars. Bovendien heeft hij Zon vierkant Saturnus en oppositie Uranus, wat op zich al wijst op het risico van vrijheidsbelemmering.

Omdat in de radix Mars al oppositie Neptunus staat is het effect van progressieve Mars conjunct Neptunus des te sterker*).

CafeAstrology definieert het aspect als een ‘uitglijder’ http://www.cafeastrology.com/progressedplanetsaspects.html maar dat is voor de moderne tijd. In de tijd van de beul en de martelkamer kon je je hoofd erbij verliezen of verdwalen. Natuurlijk was er niet alleen dit aspect. Er zijn altijd meer dan 2 zware aanwijzingen in dezelfde richting als zich iets belangrijks voordoet. Transit Saturnus inconjunct Saturnus en Progressieve Zon conjunct Pluto begeleiden het aspect. Inconjuncten geven verlies aan en Saturnus wijst op eindes. Pluto is het symbool van de stress die samengaat met moeilijkheden en zaken van leven en dood.

MARS-NEPTUNUS POSITIEF-NEGATIEF

Als je ervoor zorgt dat wat je doet het daglicht kan verdragen en dat je je niet isoleert, dan is Mars-Neptunus een behulpzaam aspect om bijvoorbeeld te werken in de media, in de hulpverlening of in de wereld van de kunst, het geloof en de idealen. Ook aan de slag gaan met dieren of vrijwilligerswerk doen zijn vormen van Mars-Neptunus.

Het vervelende van Mars-Neptunus is de kans op het gebruik van medicijnen, drugs,dubieuze producten in de sportwereld, alcohol en andere min of meer verslavende producten of de productie ervan. Mars conjunct Neptunus vind je bijvoorbeeld in de horoscoop van Charles Manson (12 November 1934), de man die onder invloed van drank en drugs mis(Neptunus)daden(Mars) beging.

TRANSIT MARS-NEPTUNE

Een blooper is snel gemaakt met transits van Mars en Neptunus. Het is tenslotte de combinatie van iets doen en de mist ingaan…

*) Als aspectverbanden bij transit of progressie de geboorteaspecten herhalen, dan gaat dit meestal samen met een belangrijk moment in je leven.

MARS-NEPTUNUS IN RELATIES

http://astropost.blogspot.nl/2011/12/astrology-of-bone-wars.html

In het artikel over de astrologie van de Bone Wars meld ik dat beide heren een Mars-Neptunus aspect in de horoscoop hadden. De Bone Wars was een ‘oorlog’ tussen concurrerende paleonthologen. Ze werkten in hetzelfde veld (elkaar tegen). In het artikel over het delen van aspecten zie je staan:

” Mars-Neptunus: Wat je met dit aspect deelt wil je vaak niet delen, zoals werkeloosheid, drugs-of alcoholgebruik of het gebruik van medicijnen. In non profit organisaties kun je iets doen met je empathische gevoelens, misschien, maar in de liefde is het vreemd (Neptunus) gaan (Mars) helaas ook een mogelijkheid.”

Reacties gesloten