Aspecten en orbs

Advertenties

ASPECTEN EN AFSTANDEN IN DE HOROSCOOP

Aspecten zijn betekenisvolle afstanden in de astrologie. De betekenis van de combinatie van twee planeten is een ander verhaal. Hier vind je meer over de betekenis van de aspecthoeken, over de grens van aspecten (orbs) en over het effect van ongeaspecteerde planeten.

ALLE ASPECTEN (MINEUR EN MAJEUR)

Majeure aspecten zijn de aspecten die al gebruikt werden in de tijd van Ptolemeus, nl conjunctie, sextiel, vierkant, driehoek en oppositie. Alle andere betekenisvolle afstanden zijn mineure aspecten. Ze zijn niet direct zichtbaar en moeten worden berekend. Ze reflecteren de niet direct naar voren komende kanten van een persoonlijkheid of situatie.

Hier volgt een lijstje met mineure en majeure aspecten. Het aantal ervan wijst op het belang van nauwe orbs, behalve voor driehoeken, conjuncties en oppositie, om niet verward te raken in meerdere aspecten tegelijk. Ik noem planeten ‘roepend’ of ‘ongeaspecteerd’ als er geen majeure aspecten worden gemaakt door deze planeten. Maar ik neem de mineure aspecten wel mee bij het vormen van een combinatie van aspecten of voor het totaalbeeld. Welke allemaal? Hier komen ze:

(Majeur 0 graden: conjunctie; geeft samengaan aan)

15 graden (quindecile 1; geeft obsessief verband aan)

22.5 graden (semi half vierkant; geeft frustrerend verband aan)

30 graden (half sextiel; geeft nog niet goede afstemming aan, misverstand)

36 graden (half quintiel; geeft zekere creativiteit aan)

40 graden (noviel, negende deel van de cirkel; vreugde scheppen uit…)

45 graden (half vierkant; wijst op frustraties over uitstel)

51.4 graden (septiel, de cirkel gedeeld door 7; wijst op inspiratie)

(Majeur: 60 graden (sextiel; wijst op mogelijkheden)

67.5 graden (quindecile 2; wijst op obsessief verband)

72 graden (quintiel; geeft creativiteit aan)

75 graden (quindecile3; obsessie)

80 graden (binoviel;vreugde scheppen uit…)

(Majeur: 90 graden (vierkant; wijst op strijd en botsing)

102.8 graden (biseptiel; wijst op inspiratie)

105 graden (quindecile 4; wijst op obsessie)

108 graden (drie keer half quintiel; wijst op creativiteit)

(Majeur: 120 graden, driehoek; wijst op snelle en soepele werking door vaardigheid of aanpassingsvermogen)

135 graden: anderhalf vierkant; geeft frustraties of blokkades aan)

144 graden: biquintiel; wijst op creatief zijn)

150 graden: inconjunct; geeft niet goed op elkaar afgestemde verbanden aan (discrepantie)

160 graden: vier keer noviel; vreugde vinden in …)

165 graden: quindecile 5; geeft obsessies aan)

(Majeur: 180 graden: oppositie; de verst mogelijke afstand…recht tegenover elkaar staan)

In de astrologie wordt vaak onderscheid gemaakt tussen harde stressaspecten c.q. moeilijke aspecten als het vierkant en de oppositie tegenover de gemakkelijke, zachte en zgn. harmonieuze aspecten als het sextiel en de driehoek. Hierover vind je meer in de column over sextielen, driehoeken en …criminalteit: http://www.astromarkt.net/sextielen-driehoeken-misdaad.html

NB Een Yod is net als de midpuntcombinatie een aspectcombinatie van drie planeten waarvan in dit geval de lijnen een griekse Y vormen in de horoscoop. Een van de drie maakt een 150 graden aspect (een inconjunct) met de twee anderen. Als de aspecten nauw zijn, is er ook een sextiel tussen die beide andere planeten. Je ziet dan een soort pijl ontstaan die wijst naar de eerstgenoemde planeet, die de inconjuncten maakt. Zo’n Yod heet een gesloten yod. Als er een gesloten Yod is, dan is het midpunt van de planeten die een textiel maken, het punt recht tegenover deze ‘apex’ (de snelle planeet die de inconjuncten maakt.

ONGEASPECTEERD (ROEPEND!)

Als een planeet alleen mineure of geen aspecten maakt spreek ik van een ongeaspecteerde (roepende) planeet. Ongeaspecteerd krijgen Zon, Maan en planeten een extra lading en manifesteren ze zich op elk mogelijk niveau, hoe dan ook, vaak in de vorm van een ‘roeping’. Daarom noem ik planeten zonde majeure aspecten binnen vijf graden orb en/of teken: ‘roepende planeten’. Roepende planeten zijn prominent in de horoscoop. Een meer uitgebreide uitleg met de keerzijde van ongeaspecteerde planeten vind je hier…

Dit is alvast een lijst met mogelijke betekenissen:

Zon = zoeken naar creativiteit, leiderschap, roem en/of gezondheidsaspecten of vitaliteit (kans op arrogantie en ongezonde leefwijze)

Maan= zoeken naar vaste gewoonten, familie, emoties (kans op hysterie)

Mercurius = zoeken naar contacten, communicatiemogelijkheden (overdreven spraakzaam zijn)

Venus = zoeken naar liefde en genegenheid of sympathie (moeite je keuzes te bepalen)

Mars = zoeken naar activiteiten en werk of bezigheden (workaholic)

Jupiter = zoeken naar wijsheid, overtuiging of ontwikkeling en groei (overdrijving, positivo)

Saturnus = zoeken naar het klassieke, naar stabiliteit en zekerheden, naar status (materialisme)

Uranus = zoeken naar sensatie, afwisseling en prikkels (sensatiezoeker)

Neptunus = zoeken naar mystiek, verlossing en rust (verslaafd aan iets raken)

Pluto = zoeken naar uitdagingen en invloed (problemen zoeken)

Fraaie voorbeelden van het effect van het schitteren door afwezigheid van aspecten: J.K. Rowling’s horoscoop met Mercurius ‘roepend’. Mercurius is het symbool van schrijverschap en heeft geen aspecten…

NB Saturnus roept in de horoscopen van Ben Bernanke, George W. Bush, B. Madoff, Andre Rieux (klassiek!).

ORB

Wat is een orb?
Een orb is een afwijking van de hoek van een aspect. Bijvoorbeeld: Zon vierkant Mars met een verschil van 96 graden, is dat nog een vierkant van 90 graden? Wanneer is een aspect nog werkzaam? Wat weeg je mee en wat niet?

Er komen vaak vragen binnen over het hanteren van orbs. Ik heb er een beetje afwijkende visie op, misschien. Dit, omdat ik uitga van te toetsen eigenschappen en gebeurtenissen. Die doen zich voor bij nauwe aspecten, die verband hebben met prominente planeten of persoonlijke horoscooppunten. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het aspect Saturnus oppositie Neptunus voor alle mensen geldt die geboren zijn tussen juli 2006 en juli 2007. Die onwaarschijnlijkheid heeft me ooit in de richting van midpuntcombinaties ‘gedreven’. En daar heb ik nooit spijt van gehad, overigens. Hieronder vind je mijn advies voor orbs, met name voor de zogenaamde generatieaspecten, met voorbeelden van het waarom…en hoe…

Langlopende aspecten, tussen de planeten Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Cheiron en de Maansknoop, werken alleen voor het individu als er sprake is van éen en liefst alle onderstaande voorwaarden:

1. Eén van de betrokken planeten prominent is geplaatst (oriëntaal, i.v.m. Nul Ram, roepend – ongeaspecteerd – of cruciaal op het kruis van de horoscoop, aan top of juist helemaal onderin). Lees hier meer over in Astro I.D. Ook plaatsing in ‘eigen teken’ maakt een planeet sterker in positie.

2. Als het aspect wordt gereflecteerd in een midpuntcombinatie met Zon, Maan, Ascendant of MC (de meest individuele punten van de horoscoop).

3. Het aspect wordt gereflecteerd in de posities van Zon, Maan en Ascendant of MC (bijvoorbeeld: het aspect Neptunus vierkant Pluto bij iemand met Zon in Vissen en Ascendant Schorpioen)

4. Er is overdracht van licht (d.w.z. er wordt een aspect gemaakt met een object of positie die als brug fungeert, zie het artikel daarover).

Nauwe aspecten werken het hardst en het meest intensief. Ik zal dat laten zien aan de hand van een voorbeeld. Maar de wijdere orbs kúnnen aspecten opleveren met invloed, mits aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Gewoonlijk neem ik een orb van ca. 5 graden voor de majeure aspecten met snellere planeten t/m Mars. Aspecten tussen de langzame planeten geef ik een ruimte van maximaal 3 graden tot 1 graad voor de langzaamste. Mineure aspecten hebben een nog kleinere orb. Ik hanteer voor de midpuntcombinaties maxima van 1,5 graad, voor de aspecten als quintiel, noviel, anderhalfvierkant en halfvierkant maxima van 1 graad.

Ik zal laten zien waarom en vanwaar die voorwaarden, aan de hand de horoscoop van Natascha Kampusch.

Natascha Kampusch heeft Saturnus in 00graden16minuten Steenbok. Uranus staat op 00graden05minuten Steenbok. Beiden maken een vierkant met het punt Nul Ram. Het gaat om een uiterst nauw aspect en om twee prominent geplaatste planeten. Zon, Maan en Ascendant staan in het teken Waterman, met Uranus als dispositor. Saturnus staat in eigen teken sterk. Je hoeft niet te twijfelen aan het belang van dit aspect tussen Saturnus en Uranus in haar leven. De combinatie Saturnus-Uranus geeft aan: beperking van vrijheid en zelfstandigheid, verzet tegen beperkingen. 

Niet alle mensen die rond een halfjaar voor of na Natascha werden geboren zijn opgesloten geweest, elf jaar lang. Ook niet degenen die Saturnus en Uranus op Nul Ram hebben staan. Maar omdat ook de ascendant hier is geplaats wordt het al meer een persoonlijk item. En de ascendant staat half vierkant Saturnus/Uranus, zodat de horoscoop van Kampusch aan in ieder geval twee van de voorwaarden hierboven voldoet. Het aspect Saturnus-Uranus komt steeds terug in haar horoscoop, ook op de dag waarop ze de vrijheid tegemoet liep.

Reacties gesloten