Horoscoop Elvis Presley

Advertenties

Talent en levensloop in horoscoop van Elvis

HOROSCOOP VAN EEN STER

Een voorbeeldduiding

 

Welkom! Dit  is een voorbeeld van een manier om horoscopen te duiden. Daarvoor wordt de horoscoop van Elvis Presley gebruikt. Elvis Presley werd geboren op 8 januari 1935 in Tupelo om 4u35 CST. Zijn horoscoop begreep ik veel beter sinds ik met prominente planeten ging werken. Lees en kijk met mij mee…

ROEM EN TALENT
 IN ELVIS’ HOROSCOOP

Het talent in de horoscoop is meestal te vinden in aspecten tussen Maan, Venus en Neptunus met MC en posities van deze vier in de erbij horende tekens Kreeft, Weegschaal, Stier en Vissen. Dit patroon van artistiek talent zit bij Elvis deels ook zo in elkaar:

Maan in Vissen met Venus anderhalf vierkant Neptunus en driehoek MC

Net als bij Kurt Cobain staat de Maan los van het patroon en is de Maan prominent, nl. ‘roepend’ (geen aspecten binnen 5 graden orb). Dat wijst op emoties, ervaringen, een geheugen en behoeften op elk mogelijk niveau.

Maar ook al op het eerste gezicht heeft Elvis’ horoscoop aanwijzingen voor grote populariteit, nl. in de belangrijke posities van Zon, Maan, Jupiter en Neptunus.

1. De Maan in het artistieke Vissen is ‘roepend’ (zonder aspecten);

2. Jupiter rijst voor de Zon uit

3. Neptunus staat bovenin.

De combinatie van de prominente Maan, Jupiter en Neptunus wijst op devotie, populariteit als idool en behoefte aan het hebben van een publiek. Jupiter en Neptunus vormen met de Zon een kleine driehoek (een teken van vooruitgang in het leven). Die kleine driehoek is bij Elvis dus een prominente kleine driehoek en de betekenis ervan is daarom versterkt. Jupiter, Neptunus en Zon vormen een kleine driehoek die wijst op devotie en fans of volgelingen.

De zon maakt een vierkant met het midpunt Jupiter/Neptunus. De combinatie van Zon/Jupiter/Neptunus wijst op slagen in niet materiële zaken (bijvoorbeeld religie, de media, of de film; zie Astro Trio).  In mijn boekje (Astro I.D.) vertelde ik al dat Jupiter prominent wijst op de international en Neptunus aan top op romantiek of ideaal boven alles (en op de artiest).

Quaoar is de nieuwste ‘vondst’ in de astrologie. Het is een asteroide met de naam van een Indiaanse god van de schepping. Zoals je in de horoscoop van Elvis ziet, maakt Quaoar een hard aspect met het midpunt AC/MC van Elvis. Dat wijst erop dat de kern van zijn bestaan het scheppen van iets nieuws inhield en dat omgekeerd zijn gehele bestaan nieuw perspectief kreeg, zoals dat vaak gebeurt met ontdekte talenten.

Behalve die prominente (!) kleine driehoek zijn er meer aanwijzingen voor zijn roem. In de reeks midpunten (vanaf 22.5) tel ik liefst 20 succescombinaties, waaronder Jupiter 157.5 Venus/Pluto en halfvierkant Pluto/Ascendant. Dat midpunt zie je terug in de aspecten: Venus maakt een quintiel met Jupiter en een oppositie met Pluto. Het is een indicatie voor veel (Jupiter) geld verdienen (Venus-Pluto)!

Bovendien geeft de horoscoop aan dat Elvis uniek en uitzonderlijk was. Alle planeten van het T-vierkant (Mercurius, Venus, Uranus en Pluto) zijn verbonden met het MC. De belangrijkste (de planeet in het midden van het vierkant) is Uranus en Uranus maakt een inconjunct met het MC uit het vijfde huis, als heer van het derde huis. Het is een statement voor de uit het evenwicht brengende unieke positie in de wereld van het amusement en de creativiteit, door zijn stem (heer drie).

Zijn muzikale activiteiten zijn ook te vinden in de combinatie van het anderhalf vierkant van Venus met Neptunus en het vierkant tussen Venus en Uranus. Venus-Neptunus is onderdeel van het patroon van artistiek talent. Venus-Uranus komt erg veel voor bij zangers en popmusici en wijst o.a. op gevoel voor ritme. Bovendien staat de Maan zonder aspecten (prominent!) in Vissen in het derde huis van communicatie. Dat wijst op een roeping, een dringende behoefte, om romantische booschappen brengen op elk mogelijk niveau. En het wijst tegelijk op zijn zwakte: behoefte aan wegvluchten. I

Omdat de prominente Maan het achtste huis van sexualiteit en kwesties van leven en dood beheerst kun je hierin zowel zijn zo goed als platonische huwelijk als zijn populariteit bij de andere sexe in terug vinden.

Succes is een combinatie van talent, mogelijkheden en kansen. Hieronder lees je wanneer zich die kansen voordeden.


LEVENSLOOP EN HOROSCOOP ELVIS

De levensloop vind je terug in de progressieve horoscoop (zie Astrologie leren/duiden/progressieve horoscoop en Astrologie/leren/berekenen/progressieve horoscoop) en in de transits (actuele standen) op een bepaald moment.

In 1953 nam Elvis voor een paar dollar zijn eerste plaatje op en in het jaar erna begon zijn loopbaan als zanger (hij was eerst vrachtwagenchauffeur). Dat was bij een toepasselijk succesaspect van progressief MC vierkant Zon (stralen, je loopbaan ziet het licht) en half sextiel Jupiter (succes, vooruitgang). Zijn Zon opponeerde met het transit midpunt tussen Jupiter en Uranus (meevaller, positieve verandering). Uranus was in 1952 over de Zon gekomen en Jupiter deed dat in augustus, toen zijn nummer aansloeg. Daarna veranderde zijn Ascendant van teken (zijn omgeving veranderde). Je ziet dus vier tekenen van verandering, waarvan drie erg gunstig, tegelijk.

GEZONDHEID/DIK

In zijn latere levensjaren werd Elvis Presley dik door het eten van massa’s bananen en het gebruik van grote dosis medicijnen die hem door een louche arts die hij volledig vertrouwde, werden voorgeschreven. In het artikel over overgewicht noemde ik Boogschutter, Vissen en Schorpioen als tekens die het risico van overgewicht vergroten. Elvis had nogal wat aanwijzingen ervoor: – -ascendant Boogschutter; – – de heerser van Boogschutter (Jupiter) in Schorpioen, – – Venus heer zes (huis van dieet) oppositie Pluto- – en de roepende Maan in Vissen (voor zelftoegeeflijkheid). Een fiks aantal zwakheden leiden hem naar een te snelle dood. 
En op het laatst was er geen partner om hem te helpen matigen.


RELATIES

De mismatch met Priscilla

Zijn relatie met Priscilla Presley was een eigenaardige, naar zij zegt voornamelijk een platonische (sexloze), al kregen zij wel een kind (Lisa).

De horoscopen van Elvis en Priscilla (24 mei 1945 22u40 NY) matchen absoluut niet. Interessant is dat in haar horoscoop Neptunus net als bij Elvis bovenin staat en dat beiden de Zon driehoek Neptunus hebben. Wellicht dat ze elkaars bovenal romantische inslag erg waardeerden. Andere relaties met vrouwen zijn niet bekend. 
Toch gingen ze scheiden.

Elvis had Mars quindecilee Uranus en Venus anderhalf vierkant Neptunus. Dat zijn aanwijzingen voor scheiding in de horoscoop van mannen. Mars in Weegschaal is zelden gunstig voor een huwelijk. Hij en Priscilla gingen dan ook uit elkaar nadat in 1972 transit Saturnus het zevende huis was ingegaan. Dat is vaak een moment om je huwelijk kritisch te bekijken… Hij overwoog nog even ‘romantisch’ haar minnaar om te brengen (Venus oppositie Pluto: alles of niets in de liefde…zie Astrologie/leren/aspecten), maar zag daar toch maar vanaf. Daarna is het met Elvis bergafwaarts gegaan.


OVERLIJDEN

De aspecten op de dag van zijn overlijden:

Progressieve Zon was van teken veranderd
 (teken van verandering in leven of levensstijl)

Transit Pluto (in zijn radix in het 8ste huis van leven en dood) conjunct Mars
 (een moeilijk transit)

Transit Saturnus inconjunct progressieve Ascendant
 (Saturnus wijst op eindes en het inconjunct op onbalans of opgeven)

Transit Neptunus vierkant progressieve Neptunus
 (verwarring, verzwakking)

Maar in feite was hij al langere tijd niet in orde. In 1975 was transit Saturnus over de Zon en progressieve Ascendant gekomen.  Jupiter maakte toen een vierkant met de Zon (en in 1977 nog eens een vierkant met de progressieve Zon). Jupiter wijst op steun, succes en bij zieken op de hulp van een arts. Neptunus ging in 1975/1976 over de ascendant. Ik denk dat hij in 1975/1976 ziek werd of ernstig verslaafd en teleurgesteld in zichzelf. In juli 1976 ontsloeg zijn vader het personeel (progressieve Mercurius conjunct Saturnus en inconjunct Pluto) en werd hij in een boek door zijn ex-personeel te kijk gezet met al zijn zwakheden.

Elvis Presley had Saturnus inconjunct Pluto in het achtste huis: hij had het zwaar met het ontlopen van de dood en dat spoorde aan de andere kant niet met zijn uitputtende levensstijl. (Saturnus inconjunct Pluto wijst ook op de nadelen van fanatisme voor je gezondheid en op de prijs die je betalen moet (Pluto) voor fouten (Saturnus)).


NOG EEN VOORBEELD: de horoscoop van Kurt Cobain…

MEER ELVIS
Lees ook:
http://astropost.blogspot.com/2010/08/elvis-presleys-dying-day.html Over transits en progressies op de dag van overlijden van Elvis Presley

http://astropost.blogspot.com/2010/02/chart-of-colonel-tom-parker-quaoar-and.html Over Colonel Tom Parker en zijn horoscoop

Reacties gesloten