Midpunten berekenen

Advertenties

 

HOE VIND JE MIDPUNT COMBINATIES?

Midpunten of halfsommen zijn eenvoudig te berekenen. Midpunten bevinden zich precies tussen twee posities in de horoscoop in. Bijvoorbeeld tussen de ascendant en het MC in, dan heet het midpunt Ascendant/MC (afgekort AC/MC) Met alle punten in de horoscoop worden midpunten gevormd. Als midpunten een aspect maken met een ander punt in de horoscoop spreek je van een midpuntcombinatie.

Het werken met midpuntcombinaties heeft een groot voordeel. Je werkt met de enige gegevens waar niemand in de wereld van de astrologie over struikelt: de afstanden tussen de planeten. Tekens en huizen heb je er feitelijk niet bij nodig. Bovendien kun je het oefenen met de combinatie van drie gebruiken bij de duiding van aspecten. Over de duiding van midpuntcombinaties vind je meer bij Astrologie/Astrologie leren/Horoscopen duiden.

WAT ZIJN MIDPUNTCOMBINATIES

Midpuntcombinaties zijn aspecten met midpunten. Hier is een voorbeeld van een midpuntcombinatie. Tussen ascendant en MC in, op het midpunt Ascendant/MC, staat Venus. Je schrijft dan Ascendant/MC=Venus. Midpuntcombinaties worden gevormd door harde aspecten. Dus een planeet die 45 graden verder staat dan Ascendant/MC ook. Harde aspecten zijn 0, 45, 90, 135,180 graden. Je kunt ook oefenen met de afstand van 22,5 graad, 157.5 of 67.5 graden of met de zachte aspecten als de driehoek. Zo’n afstand hoeft niet exact te zijn. De afwijking van de hoek heet in de astrologie: orb. De orb voor een midpuntcombinatie is 1,5 tot 2 graden naar beide kanten. Midpuntcombinaties tussen/met de langzame planeten hebben een kleinere orb dan die tussen/met snelle planeten of lichten.

BEREKENING VAN MIDPUNTEN

Je berekent ze snel met een computerprogramma, bijvoorbeeld met Astrolab. Maar ook met de hand is het te doen. Een alternatief is het gebruik van de gradenboog.

A. Het midpunt bereken je met de hand als volgt:

Tel de booggraden en minuten van ascendant en MC bij elkaar op en deel de uitkomst door twee. NB Elk teken telt 30 graden. Ram is het eerste teken en loopt van 0-30 graden. Zo verder voor elk teken. Voorbeelden:

– Ascendant 12 Tweelingen en MC 24 Vissen= 72 graden + 354 graden = 426/2= 213 graden = 3 graden Schorpioen

– Ascendant 10 Leeuw en MC 3 Stier = 130 graden en 33 graden = 163 graden = 81,5 graden= 21,5 graden Tweelingen

B. De midpuntcombinaties bereken je zo:

Neem de vorige uitkomst en kijk of er op die plek of graad een belangrijk punt (planeet, ascendant, MC of Node) staat, of er recht tegenover, of er 45, 90 of 135 graden vandaan aan weerskanten

ANDERE METHODE: verdeel de planeten en cusp over drie soorten sterrenbeelden, nl. de hoofdtekens, de vaste tekens en de beweeglijke tekens. Maak een cirkel van 90 graden en verdeel die in drie vakken. Plaats vervolgens in de drie keer 30 graden de planeten die bij het soort teken horen. Met een lineaal of met het blote timmermansoog zie je nu in één keer de midpunten.

Reacties gesloten